Meille voit tulla hoitoon luottavaisin mielin - hyvinvointisi on meille tärkeintä. Hoidon toteutuksessa otamme huomioon myös toiveesi ja elämäntilanteesi. Pitkä hoitosuhde on molempien osapuolten etu niin taloudellisesti kuin yleisterveydellisestikin. Me kaikki sitoudumme hoitamaan ammattitaidolla suusi terveyttä. Kaikki hammaslääkärimme ovat osa toimivaa tiimiä, jonka tehtävänä on toteuttaa yhdessä potilaan kanssa suunniteltua hoitoa. Meillä on viisi erikoishammaslääkäriä, joilla kaikilla on laaja kokemus omasta erikoisalastaan.

 

Tuula Bäckman
Erikoishammaslääkäri, HLT, EHL

Matti Pöyry
Erikoishammaslääkäri, HLT, EHL

Mikko Rantala
Erikoishammaslääkäri, HLT, EHL

Ingemo Strand
Erikoishammaslääkäri, HLL, EHL

Jyrki Törnwall
Erikoishammaslääkäri, Dos., LKT, EHL

Jaana Järvinen
Erikoishammaslääkäri, HLL, EHL, DDS

Liisa Suntio
Yleishammaslääkäri, HLL

Satu Savolainen
Yleishammasläkäri, HLL

Antti Suntio
Yleishammaslääkäri, HLL

Minna Nieminen
Suuhygienisti

Vilma Räikkälä
Suuhygienisti

Milla Vehviläinen
Suuhygienisti

Aila Alkiora
Hammashoitaja

_MG_0542.jpg

Tuula Bäckman
Erikoishammaslääkäri (juurihoito ja kariologia), HLT, EHL

Olen valmistunut, erikoistunut ja väitellyt Oulun yliopistosta. Vuonna 2000 muutin kokopäiväiseksi yksityishammaslääkäriksi Helsinkiin. Erikoishammaslääkärin koulutukseni kattaa vaikeiden juurihoitojen lisäksi vaikeahoitoisten potilaiden perushoidot. Erityisesti hammashoitopelon ja kipujen hallinnan suhteen pyrin pitämään tietoni ja taitoni ajan tasalla. Myös juurihoidot voidaan nykyään tehdä lempeästi, kiireettömästi ja lähes aina kivuttomasti.

_MG_0038.jpg

Matti Pöyry
Erikoishammaslääkäri (oikomisen konsultaatiot), HLT, EHL

Roolini on toimia Munkkiniemen Hammaslääkäreissä konsultoivana oikomishoidon erikoishammaslääkärinä. Konsultaatiokäynnillä selvitetään oikomishoidon mahdollisuudet purentavirheen tai hampaiden virheasentojen korjaukseen. Usein on tehtävissä paljonkin, joskus taas se ei ole mahdollista eikä tarpeellistakaan. Asia kannattaa selvittää, jos se vaivaa mieltä!

_MG_0043-(1).jpg

Mikko Rantala
Erikoishammaslääkäri (protetiikka ja purennan kuntoutus), HLT, EHL

Olen protetiikan ja purennan kuntoutuksen erikoishammaslääkäri. Olen toiminut pääkaupunkiseudulla hammaslääkärinä vuodesta 1995 alkaen.

Työnkuvaani kuuluvat puuttuvien hampaiden korvaaminen yksittäisestä puuttuvasta hampaasta aina hampaattoman suun hoitoon. Myös tapaturmien jälkeiset korjaavat hoidot sekä kuluneiden hampaistojen hoidot ovat erikoisalaani. Erityisen miellelläni teen esteettisen alueen hoitoja. Käyn suunnitteluvaiheessa potilaan kanssa läpi eri hoitovaihtoehtoja ja tavoitteenani on hyvin onnistunut hoito sekä tyytyväinen potilas.

_MG_0493.jpg

Ingemo Strand
Erikoishammaslääkäri (radiologia), HLL, EHL

Valmistuttuani hammaslääkäriksi Ruotsissa toimin ensin yleishammaslääkärinä, sittemmin erikoishammaslääkärinä sekä opettajana Malmössä. Muutettuani Helsinkiin ja saatuani erikoishammaslääkärin oikeudet myös Suomessa, olen toiminut suuradiologian erikoishammaslääkärinä Helsingin seudun yksityisvastaanotoilla.

On ollut mahtava saada seurata ja työssäni soveltaa alani huimaa teknistä kehitystä opiskeluajasta nykypäivään.

Hammaslääkärialalla diagnostiikka on aina ollut se aihe, joka on ollut lähimpänä sydäntäni. Pidän kovasti työstäni, etenkin röntgenkuvien tarkasta analysoimisesta. Arvostan sitä, että osaavien työkavereiden rinnalla saan olla yksi hyödyllinen lenkki potilaan hoitoketjussa.

_MG_0014.jpg

Jyrki Törnwall
Erikoishammaslääkäri (leukakirurgia), Dos., LKT, EHL

Esimerkkejä tekemistäni suu- ja leukakirurgian toimenpiteistä: implanttileikkaukset, implantteihin liittyvät leukojen luusiirre- ja muovausleikkaukset, viisaudenhampaiden poistot ja poistoleikkaukset, muut hampaiden poistot, kystaleikkaukset, pehmytkudosleikkaukset esim. poskissa ja kielessä, juurenkärkien resektio l. katkaisuleikkaukset, limakalvotautien hoito, koepalojen otto luusta ja pehmytkudoksista, hammashoidossa huomioitavien yleislääketieteellisten ongelmien arvioiminen, puhkeamattomien hampaiden ns. paljastusleikkaukset ja sylkikivien poisto.

kuvatulossa.png

Jaana Järvinen
Erikoishammaslääkäri (iensairaudet), HLL, EHL, DDS

Koko työurani olen keskittynyt iensairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja vaurioiden korjaamiseen –parodontologiaan. Olen toiminut
yksityishammaslääkärinä Helsingissä ja USA:ssa yli 30 vuotta. Opetustöissä ja jatkokoulutuskurssien pitäjänä olen toiminut 1980-luvulta lähtien.

Pyrin hoitamaan jokaista potilasta kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti.
Se tarkoittaa, että yhteistyössä suuhygienistiemme kanssa opastan jokaista hoitamaan itseään ja suutaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Iensairauksien hoitoon liittyy hampaiden ja purennan kunnossapito. Toimin
vastaanotollamme yhteistyössä muiden hammaslääkäreiden kanssa.

_MG_0127.jpg

Liisa Suntio
Yleishammaslääkäri, HLL

Olen työskennellyt vastaanotollamme jo 32 vuotta, siis alusta saakka. Toimin yleishammaslääkärinä ja johdan myös yhteisvastaanottoamme. Yleishammaslääkärin tehtävä on mielestäni ottaa vastuu potilaan kokonaistilanteesta. Parhaan hoitovaihtoehdon löytäminen on aina potilaskohtaista – jopa hammaskohtaista. Rakennan mielelläni pitkäkestoisia ratkaisuja potilailleni; hoitosuunnitelma voi ulottua useammallekkin vuodelle. Täten myös kustannukset jakautuvat pidemmälle ajalle.

Erityisen kiinnostunut olen kulta- ja keraamisista paikoista, pienistä kiinteistä protetiikan ratkaisuista sekä esteettisestä hammashoidosta. Olen myös opiskellut muutamia vuosia funktionaalista lääketiedettä, jossa pyritään näkemään potilas kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäisemään mahdollisia sairauksia meillä olevan tiedon valossa. Myös ravitsemuksen vaikutukset suuhun kiinnostavat minua.

kuvatulossa.png

Satu Savolainen
Yleishammaslääkäri, HLL

Olen Itä-Suomen yliopistossa v. 2015 tutkinnon suorittanut yleishammaslääkäri. Teen laajasti perushammashoitoa sekä protetiikkaa. Erityisosaamisikseni koen pelkopotilaiden hoidon ja kyvyn toimia  luontevasti lapsipotilaiden kanssa.

Potilaita kohdatessani pidän tärkeänä luottamuksellista hoitosuhdetta. Huomioin aina potilaan yksilölliset tarpeet ja sen, että  hoidon laatu ja hoitokokemus on aina paras mahdollinen. Haluan osaltani edesauttaa ja kannustaa suunterveyden hoitamisessa, joka on tärkeä osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia - aina purennasta hymyilemiseen.

_MG_0039.jpg

Antti Suntio
Yleishammaslääkäri, HLL

Olen tuoreilla tiedoilla ja taidoilla Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2017 valmistunut hammaslääkäri. Olen työskennellyt hammaslääkärinä sekä
kunnallisella että yksityisellä sektorilla vuodesta 2015 alkaen.

Toimenkuvaani yleishammaslääkärinä kuuluu kaikenikäisten potilaiden
kokonaisvaltainen hoito tarvittaessa yhdessä erikoishammaslääkäreiden ja vanhempien kollegoiden kanssa. Yleishammaslääkärin toimenpiteitä ovat mm. tarkastus, iensairauksien hoito ja hampaiden paikkaukset, juurihoidot sekä
poistot. Panostan työssäni potilaiden rauhalliseen kohtaamiseen ja pyrin aina lievittämään mahdollista jännitystä kertomalla hoitotoimenpiteen kulusta toimenpiteen aikana.

_MG_0554.jpg

Minna Nieminen
Suuhygienisti

Valmistuin suuhygienistiksi Helsingissä vuonna 2015 ja Munkkiniemen Hammaslääkäreillä olen työskennellyt tammikuusta 2017. Sitä ennen olen ollut suuhygienistinä mm. Vantaan kaupungilla sekä hammashoitajana eri vastaanotoilla. Suuhygienistinä toimenkuvaani kuuluu mm. hammaskiven ja värjäymien poisto, valkaisut sekä hammas- ja iensairauksien ehkäisy. Autan sinua valitsemaan juuri sinulle parhaiten sopivat suunhoidon tuotteet ja rutiinit. Säännölliset hoitokäynnit yhdistettynä toimivaan omahoitoon auttavat ylläpitämään suusi terveyttä sekä parantavat myös koko kehon hyvinvointia.

Tavoitteenani on luoda mahdollisimman miellyttävä käyntikokemus asiakkaan toiveita kuunnellen. Tarvittaessa teen hammaskivenpoiston paikallispuudutuksessa.

Vilma Räikkälä
Suuhygienisti

Olen valmistunut suuhygienistiksi Turun ammattikorkeakoulusta v. 2011. Ennen Munkkiniemen Hammaslääkäreihin siirtymistäni työskentelin Turun kaupungilla reilut 3,5 vuotta. Opiskelen nykyisin Helsingin yliopistossa pohjoismaisia kieliä, mutta teen säännöllisesti tuntitöitä Munkkiniemen hammaslääkäreissä.

Toimenkuvaani kuuluu mm. hammaskivenpoisto, valkaisu ja fluorikäsittelyt. Pyrin tekemään suuhygienistikäynnistä kaikille mahdollisimman kivuttoman ja mukavan. Tervetuloa kokeilemaan!

_MG_0047.jpg
 

Aila Alkiora
Hammashoitaja

Olen työskennellyt Munkkiniemen Hammaslääkäreillä hammashoitajana jo 24 vuotta. Pitkästä kokemuksestani on etua sekä työyhteisölle että potilaillemme ja osaankin auttaa monessa asiassa.

Ohjeistan potilaita mielelläni myös puhelimessa, hammaslääkäreitä kun on niin vaikeaa saada langan päähän!

 
Asset 1vw_logo_black.png

Milla Vehviläinen
Suuhygienisti

Olen toiminut yli 20 vuotta suunterveyden ammattilaisena; sekä hammashoitajana että suuhygienistinä. Toimenkuvaani kuuluu hammaskiven poisto, valkaisu ja karieksen ennaltaehkäisy. Minut tapaa myös työparina hammaslääkärin kanssa. Protetiikan avustaminen on lähellä sydäntäni.

Haluan auttaa sinua onnistumaan suun kotihoidossa. Puhdas, terve ja kaunis suu kuuluu kaikille. Tervetuloa puhdistautumaan!